Az MTA felépítése

Az Akadémiáról

A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományosság legrégebbi és legnagyobb intézménye.

Az MTA önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el.

Az Akadémiát akadémikus, valamint nem akadémikus köztestületi tagok alkotják.

Az MTA a tudományos kutatások folytatása céljából a központi költségvetésből támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn, amelyet hatékonyan működtet.

Az Akadémia közfeladatai

  • támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését
  • az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben – főleg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben – kinyilvánítja szakmai véleményét
  • segíti a magyar nyelv fejlődését és a tudomány magyar nyelven történő művelését
  • őrködik a tudományos közélet tisztasága, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadsága fölött
  • kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot
  • megismerteti a tudomány eredményeit a társadalom tagjaival.