Elnökség

Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Tagjai az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT) jelölése alapján a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja.

Elnöke az Akadémia elnöke.

A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyűlési képviselő és a három intézeti igazgató tag közül egy-egy képviseli a matematikai és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat.