Közgyűlés

A Közgyűlés az MTA legfőbb döntéshozó testülete. Tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Az Akadémia évente legalább egyszer közgyűlést tart.

A Közgyűlés egyebek mellett dönt az Akadémia működésével kapcsolatos stratégiai elvekről, és szabályzatot alkot az Akadémia szervezetéről és működéséről: az Alapszabályt. Elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésének, megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, valamint használatba adásának elveiről. Megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló koncepcióját. Szakmai testületek előterjesztése alapján véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvető fontosságú kérdéseiről. Az Akadémia elnökének előterjesztése alapján jóváhagyja a következő évi akadémiai költségvetés irányelveit. Megválasztja az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt és a főtitkárhelyettest, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (Atv.) és az Alapszabályban meghatározott más tisztségviselőket.