Művészeti Gyűjtemény

Régi link. (MGY képtára)

Az MTA Székházának egyik alapvető rendeltetése volt az Esterházy-gyűjtemény befogadása. Az Esterházy hercegi család igen értékes műgyűjteménnyel büszkélkedett, amelyben különösen nagy számban képviseltették magukat az olasz festők. A gyűjteményt ekkor Bécsben őrizték. Magyarországra szállítása és itteni bemutatása érthető módon rendkívüli mértékben foglalkoztatta a kortársakat, meglátták benne egy magyar képzőművészeti múzeum létrehozásának lehetőségét.

A székház tervezésénél eleve azzal számoltak, hogy idekerül a képtár. E célból alakították ki a harmadik emelet felülvilágítós tereit és a második emelet dunai szárnyának kariatidákkal díszített teremsorát. Az Esterházy-képtár 1865-ben érkezett Pestre, és először letétként helyezték el az Akadémia palotájában. 1871-ben a magyar állam megvásárolta a gyűjteményt, és Országos Képtár néven továbbra is itt láthatta a nagyközönség. Ez a helyzet 1905-ig állt fenn, amikor is a képtárat – további gyűjteményekkel egyesítve – az újonnan elkészült Szépművészeti Múzeumba szállították. Helyére a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának kiállítása költözött, amely 1907 és 1939 között volt itt látható.

A múlt század nyolcvanas éveiben az MTA Székházát felújították és átalakították, majd 1991–94-ben helyreállították a harmadik emeleti egykori képtár addig jórészt raktárként szolgáló, elhanyagolt tereit is: az eredeti díszítés maradványai nyomán kifestett termekben megnyílhatott az Akadémia Művészeti Gyűjteménye (Képtára), amelyben az intézmény legértékesebb, legbecsesebb műtárgyait helyezték el.

Sisa József, az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének igazgatója A Magyar Tudományos Akadémia. Séta a székházban című műve nyomán. A kötet 2015 júniusában jelent meg a Corvina Kiadó gondozásában.

A Művészeti Gyűjtemény hétfőn és pénteken 11–16 óra között látogatható.